01

apr

Mag er gerookt worden / On peut fumer dans la maison?

Roken is verboden in het huis, enkel op de terrassen vooraan en achteraan.

Il est interdit de fumer dans la maison, uniquement sur les terrasses devant et derrière.